Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Ko te Whakataunga mo Maraehara me Kopu Poraka.

Mo Nga Kereeme i Raro i a Hikatoa Raua ko te Whakaohonga

Mo Nga Kereeme i Raro i a Hikatoa Raua ko te Whakaohonga.

Inaianei ka whakaarohia e te Kooti nga kereeme a nga Whanau a Hikatoa raua ko Te Whakaohonga kia whakataua ki a ratou tena wahi o Maraehara Poraka whaka-te-rawhiti o Pohatukarekare.

Ko Te Hati Rairi raua ko Hakaraia, nga kai-whakahaere mo te Whanau-a-Hikatoa, e kereeme ana ko taua whenua na Te Rarawa, rangatira o te Whanau-a-Hinepare, i mua, a, i [unclear: muri] iho i te raupatutanga, i whakahokia te whenua e Rautaupare ki a Hikatoa raua ko Te Whakaohonga.

Ko te Whanau-a-Te Whakaohonga e kereeme ana ko te whenua i whakahokia ki a Te Whakaohonga anake, engari i puritia e Hikatoa tetahi wahi.

Ko te mea tuatahi kia whakaarohia, koia tenei:—I a wai tenei whenua i mua atu i [unclear: te] raupatutanga e Ruataupare?

I roto i nga korero e tino kitea ana kahore a Te Rarawa i noho ki runga ki tenei whenua, tae atu ki ona tangata. I roto i nga korero a Mere Karaka raua ko Hemi Tapeka, i a ratou hoki ko nga kai-kereeme, e tino marama ana ko te hunga e huaina ana inaianei ko Ngatimahanga nga tangata i noho ki Tutemahurangi Pa i mua tata atu i te wa i kohurutia ai a Kiterangi raua ko Kowhaki, a ko Kiterangi i patua ki reira.

Ko Neho Kopuka, mo te taha ki te Whanau-a-Te Whakaohanga e mea ana na Tawara, tuahine o Te Rarawa, te whenua, (kua oti nei te whakaatu atu i ena korero ki runga ake nei), engari e whakaae ana ia he tika i noho a Ngatimahanga ki Tutemahurangi.

Tena ano hoki tetahi take nui atu i tera e whakaarohia ai he tika i nga kai-kereeme tenei whenua i mua, ahakoa pehea ranei pehea ranei ta ratou whakaingoatanga i a ratou, koia tenei:—I te wa i tae atu ai te rongo ki a Ruataupare kua kohurutia a Kowhaki, ka whakatika, ka karanga ia ki ona whanaunga kia ngakia te mate o tona tungane, a ka mea ia, "Patua te peka kainga, ko te peka tangata kia ora." I te mea ka whakatika te ope, ka whakaaro a Tuwhakairiora, ko tona tamahine kua noho ki a Te Rarawa, a ko tona tamaiti, a Te Aowehea, te tangata nana i kohuru i a Kowhaki,—katahi ka tonoa e ia tetahi o ona tamariki, a Tinatoka, kia haere ia ki te whakaatu atu ki tona taokete tena te ope te haere ake ana ki te raupatu i tana whenua.

page 6

Haere ana a Tinatoka, otira ehara i te mea ko te whakaatu i te kupu anake i oti i a ia, ka haere hoki ia, me te ope a Te Rarawa raua ko Te Aowehea, ka tutaki i te ope a Ruataupare ki Makirikiri, i reira ka araitia e ia taua ope kia kaua e raupatutia te whenua a Te Rarawa. Me penei ke te kupu—I tonoa a Tinatoka kia araitia te raupatu i te whenua a Te Rarawa, a i kaha ai ia ki te aria, otira i tukua katoatia e ia tenei poraka kia raupatutia, te take, he take tika hoki taua take, koia tenei:—E hara i ona hoa taua whenua. Muri iho, ka whakaturia e Tinatoka he rahui i tetahi wahi e huaina ana ko Turanga-rahui te ingoa hei tohu mo te rohe whaka-te-hauraro i te whenua o Hinepare.

Kihai rawa i rite nga korero a nga kai-tawari mo runga i nga mea nunui, otira e whakaae ana ratou katoa ki te tika o nga kai-kereeme ki runga ki te whenua mehemea ka whakaae ratou ki te uru ki raro i te mana o nga kia-tawari.

Ko Hemi Tapeka raua ko Mere Karaka e mea aoa i a Te Rarawa tenei whenua i mua, a i whakahokia ano ki a ia.

Ko Te Hati Rairi raua ko Hakaraia e whakaae ana he tika i a Te Rarawa to whenuai mua, engari e ki ana raua i whakahokia ki tona tamaiti, ki a Hikatoa, raua ko Te Whakaohonga, he wahine tena e kitea ana kore rawa he take tika, take paanga ranei, ona ki te whenua.

Ko Paora Haenga raua ko Neho Kopuka e mea ana i a Tawara te whenua i mua, ai whakahokia ki a Te Whakaohonga anake.

Kore noa iho i rite enei kauwhau tetahi ki tetahi, a e tino marama ana ko ia kai-tawari ko ia kai-tawari i hanga i te korero i maharatia e ia he painga mo tona keihi.

No roto i nga uri katoa o Hinepare, ko Tawara anake i noho ki runga ki tenei whenua, a itemea no Ngatimahanga ana tane e tino marama ana te take o tona noho. E tonoa ana te Kooti kia whakaponohia tetahi tikanga rere-ke rawa, ara:—I hoatu e Ruataupare te whenua o te iwi e whanaunga tata ana ki tona tungane, ki a Kowhoki, ki nga iramutu o te tangata nana ia i kohuru, ko Hikatoa hoki te tamaiti o te tangata nana i tautoko i taua kohuru.

Na, ko te mea kia whakaarohia inaianei, koia tenei:—I whakahokia tanei whenua ki a wai? Ki mua i te whakahokinga i tena patai, ka whai kupu torutoru te Kooti mo runga i te ingoa kua whiriwhiria e nga kai-kereeme hei ingoa mo to ratou iwi.

Ki ta te Kooti whakaaro, he ingoa hou taua ingoa, a Ngatimahanga, a ko taua iwi e mohiotia ana i mua ko Ngaitane, ko Ngatinua hoki. Kua whakaaetia mai e Te Hāpi Haerewa kahore rawa he tangata inaianei no Mahanga anake, a kua whakaaturia i roto i nga korero ko nga tangata o te taha e whakahaerengia ana e ia ko ratou te tuturu o Ngaitane me Ngatinua, a ko aua iwi te hunga i kawe kai ki a Ruataupare i muri i te raupatutanga, e ai nga korero a Hemi Tapeka ratou ko Mere Karaka, ko Neho Kopuka me nga kai-kereeme.

Ki ta te Kooti whakaaro, i aua iwi, i a Ngatiane me Ngatinua, te whenua i mua atu i te raupatutanga, a i whakahokia ki a ratou ano, a nohoia ana e ratou anake tae noa mai ki naianei.

Ko nga taha e rua o te keihi e whakaarohia ana inaianei kua whai kupu mo tetahi rohe e kiia ana i whakatakotoria ki waenganui i a Te Whakaohonga raua ko Hikatoa, otira e pa ana he mate ki a ratou itemea kihai i rite nga korero a nga kai-korero o te keihi kotahi—ehara i te mea e taupatupatu ana ratou i a ratou ano mo runga i te rohe anake, e pera ana ano ratou mo runga i nga tangata na ratou i whakatakoto taua rohe. E ki ana a Neho Kopuka he tika te whakatakotoranga rohe na Tahuumu raua ko Te Hikitai i whakatakoto, a kihai tetahi tangata o te Whanau-a-Te Whakaohonga i uru ki roto ki taua mahi. Ko Paora Haenga, no roto i taua kereeme ano, e ki ana na Hikatoa raua ko Te Whakaohonga i whakatakoto taua rohe. E mea ana a Neho Kopuka ko Takimoana raua ko Hineauta nga tangata tuatahi o nga uri o Te Whakaohonga i noho tuturu ki runga ki tenei whenua. E mea ana a Te Kooti Pakura ko tana i rongo ai ia ko Te Rangimatemoana te tangata tuatahi o roto i tena kawai i noho ki reira, a ko Hemi Tapeka ratou ko Mere Karaka me Te Hāpi Haerewa e mea ana heoi anake te whenua a nga uri o Te Whakaohonga ko tena wahi whaka-te-hauauru o Pohatukarekare, he mea pare na Kautaharua. No runga i te marenatanga a Te Rangimatemoana ki a Mairanga, o Ngatimahanga, e marama ai te whaitaketanga a tena tangata ratou ko ona uri ki tenei whenua. Mehemea ka whai tikanga kia peratia, ka taea te whakaatu i nga korero whakaaro-kore maha maha noatu kua whakapuakina i roto i tenei keihi. E mea ana a Te Hati Rairi heoi anake te take i noho ai a Te [unclear: Rangimatemoana] ki Te Koutu, ko te kapinga i tona wahi katoa i roto i tenei poraka i te ngaherehere, kahore hoki he wahi atea hei nohoanga mona. E ki ana a Te Kooti Pakura, i a ia e korero ana mo taua mea,—"I toku wa, ka noho a Ngatiahi ki Pikopiko." Na, e mohiotia ana ko tena wa no muri tata tonu i te wa i korerotia e Te Hati, a tera ano hoki te korero hei whakaatu mai i te nohoanga o tena wahi e kereemetia ana mo Te Rangimatemoana i tona wa ano.

page 7

Ki ta te Kooti whakaaro, kahore he rohe i whakatakotoria ki waenganui i a Hikatoa raua ko Te Whakaohonga ki runga ki tenei whenua, tatemea tera ano te take nunui i kore ai he rohe pera, he kore ano na aua tupuna i whaitake, i whaimana ranei, ki runga ki tenei whenua.

I roto i te whakahaerenga i tenei keihi i te aroaro o te Kooti, kua kitea he take tika mo te kupu a Te Hāpi mo te nuinga o nga kai-tawari, i a ia i ki e mahi kamupene ana ratou ki te turaki i a ratou ko ona hoa. Ko ia ropu ko ia ropu o ratou kua whakatu he keihi motuhake mo tetahi wahi o te poraka, me ta ratou kereeme hoki i te paanga ki runga ki te poraka katoa, he mea kia uru ai ratou ki roto.

E kore rawa e taea te whakariterite i te ahua o ta ratou whakahaere i te tau 1880, me nga tau e rima i muri iho, ki ta ratou whakahaere inaianei. I taua tau kua retia tenei whenua ki tetahi Pakeha mo te £100 i te tau, a ko enei tangata o nga kai-kereeme i whakaturia i reira hei kai-tango i nga moni reti, ara, ko Pineaha Haerewa, ko Tuteri Mautoko me Haira Popata. Ko Erana te Umutara hoki tetahi, engari e kiia ana i whakaturia ia mo tena wahi whaka-te-hauauru o Pohatukarekare e huaina ana ko Te Titoki-a-Te Whakaohonga. Ko nga rohe o te wahi i retia e whakaaturia ana i roto i te pukapuka riihi kua homai e Paratene ki te Kooti, a e rite tonu ana ki nga rohe i runga i te mapi i te aroaro o te Kooti. Heoi anake nga ingoa rohe i whakahengia ai ko nga rohe o Pukemanuhiri Poraka, a patua ana. Kihai i whakapuakina he kupu whakahe i taua wa tae noa ki nga tau e rima i pahemo mai i muri iho, a i roto i aua tau kua riro atu i nga kai-kereeme nga moni reti, a na ratou i whakahaere aua moni; engari i te tau 1886, ka tono a Wi Keiha, te tangata e kitea ana nona te paanga iti rawa ki Maraehara, ka tono ia ki a Tiati Make kia tuhia he kupu whakatupato ki a Ropitini, kia kaua ia e whakaputa i te moni [unclear: roti]. Na, e tino marama ana, no te tau 1880 tae noa ki te tau 1886 i whakaaetia ai e nga kai-tawari te take tika a nga kai-kereeme ki tenei whenua. Ko Neho Kopuka anake o ratou te tangata i mohio he take tika tona kia uru ai ia ki te tuhi i tona ingoa ki te pukapuka riihi, a tuhia ana e ia. Ko era atu tangata o nga kai-tawari, kihai ratou i haina i te riihi, a kihai hoki ratou i tahuri ki te whakararuraru i nga kai-kereeme na ratou i haina taua riihi—otira, e marama ana, kihai ano ratou i kite noa i tena takiwa he kereeme ta ratou ki tenei whenua; me whakarite ranei ki ta Te Hāpi i mea ai, kihai ano ratou i kite noa i ta ratou kamupene. He kereeme ano ta Neho Kopuka ki te whenua, ratou tahi ko nga kai-kereeme, engari kahore ona kereeme motuhake i ta ratou. Ki ta te Kooti titiro, kahore rawa he take paanga a Paora Haenga ki te whenua. Kitea ana, heoi anake te ahua o tona noho, i noho ia ki tona tupuna, ki a Tamati Mokoera, a e ki ana hoki a Paora kahore he take a tena koroua ki te whenua. Mehemea he kereeme ta Hakaraia, ta Te Hati Rairi ranei, kei roto ia i ta nga kai-kereeme—kahore a raua kereeme motuhake i ta ratou. Na reira ka patua enei keihi e rua, ka tukua ki raro.