Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Ripoata mo te Pire whakanohonoho ki te Tangata Whakahaere hoki i nga Whenua Maori, 1898

Taite, 20 Oketopa, 1898. — Paratene Ngata: Ka haere tonu nga patai ki a ia

Taite, 20 Oketopa, 1898.
Paratene Ngata
: Ka haere tonu nga patai ki a ia.

762. Hon. Timi Kara: He kotahi koia te whakaaro o te nuinga o nga tangata Maori o Niu Tireni kia whakamutua te hoko whenua?

Paratene Ngata: Ae.

763. Hon. Timi Kara: Nga hoko e rua, ta te Kawanatanga me ta nga Pakeha noa iho?

Paratene Ngata: Ae.

764. Hon. Timi Kara: I whakaae nga tangata katoa i tae ki te hui ki Papawai ki tena?

Paratene Ngata: Ae; engari ko tetahi wahanga o te iwi i haere i runga i te tono mana motuhake, ko tetahi wahanga i haere i runga i te tono kia whakaturia he Kaunihera Maori. Otira, te hiahia o te iwi katoa, i runga i taku i mohio atu ai ki nga whai korero i reira, me rahui nga morehu whenua e toe nei ki te iwi Maori, a me whakamutu te hoko whenua,

765. Hon. Timi Kara: A koia tera te kupu nui i roto i ta ratou pukapuka inoi i tuku atu ai ki te Kuini?

Paratene Ngata: Ae.

766. Son. Timi Kara: I a ratou e korero ana kia whakamutua te hoko whenua i whiriwhiri ano ranei ratou mo nga wahi whenua hei kape ki waho; i whakaaro ano ranei ratou e taka ki waho o taua tikanga kati i te hoko whenua; i whakaae ano ranei ratou kia puare ki te hoko etahi wahi whenua i runga ano i etahi tino take tino tikanga?

Paratene Ngata: Kaore he kupu pena i puta. Kotahi tonu te mea i kotahi te whakaaro o nga Maori, ara, me tino kati rawa atu te hoko whenua. Otira i penei ano tetahi kupu: ko nga whenua kaore e taea te riihi te whakahaere ranei i runga i tetahi tikanga marama, me whai mana nga tangata no ratou ki te tohutohu mai i ta ratou i hiahia ai kia whakahaerea ki runga kia aua whenua.

767. Hon. Timi Kara: I te takotoranga o tena whakaaro a te katoa o nga Maori me kati te hoko whenua, i mohio ano ranei ratou me hanga ano he ture kia ahei ai ratou ki te wehewehe i nga whenua ki ia tangata?

Paratene Ngata: Ae.

768. Hon. Timi Kara: A kei roto pea i te Pire i whakatikatikaina nei e te hui ki Papawai te tikanga i oti i nga Maori hei whakahaere i o ratou whenua?

Paratene Ngata: Koia tena.

769. Hon. Timi Kara: Ki taku mohio atu ki o korero no te takanga ki te mahinga o aua mene-mana whakatikatika ka pakaru tetahi wehenga o te hui ki waho o aua menemana, ara, nga mangai o nga hapu o etahi takiwa o te koroni?

Paratene Ngata: Ae.

770. Hon. Timi Kara: Ara, ko nga tangata e tautoko ana i te Pire a Henare Kaihau hui atu ki nga tangata e tautoko aua i te mana motuhake nga iwi i pakaru ki waho, a mahue ana ko te hunga anake e tautoko ana i te Pire a te Kawanatanga i whakatikatikaina nei hei mahi i nga menemana mo te Pire.

Paratene Ngata: Ae.

771. Hon. Timi Kara: Kaati, e pera ana te ahua i naianei o nga Maori.

Paratene Ngata: Ae.

772. Hon. Timi Kara: I patairia koe i nanahi, ko te hea te tikanga pai o nga tikanga e rua, ko te wehewehe ranei i nga whenua ki ia Maori kia puritia ai e ratou i runga i te tikanga fee-simple penei me nga Pakeha, ko te waiho topu ranei i nga whenua me nga Maori i runga i tetahi tikanga e whaka-kotahitia ai te whakahaere o ratou whenua?

Paratene Ngata: Ae.

773. Hon. Timi Kara: Ka taea ranei e koe te korero ki te Komiti nga painga me nga kinonga o tetahi o tetahi o ena tikanga whakahaere e rua?

Paratene Ngata: Ae, ka taea e au. Na, mo te tikanga wehewehe ki ia tangata, he tikanga pai rawa tena mo nga whenua Maori nunui e taea ana te whakamahi, ara, mo nga whenua ina wehewehea ka rarahi nga, wawabanga ki ia tangata, ka eke te wariu o ia wahanga ki te wariu e taea ana te whaka-mahi. Engari, tena ano etahi poraka he maha nga tangata kei roto, na reira e kore e pai kia wehewehea nga paanga o ia tangata, ina te take: ka ririki noa iho nga piihi e wehea ana ki ia tangata, a he nui rawa te moni e pau i te wawahanga me te ruritanga, na reira kaore rawa he whai huanga e peratia ai; engari mo nga whenua e tika ana mo taua tu mahi ko te tikanga pai hei whakahaere i ena ko te page 77whakatu i tetahi ropn tangata, ara, i nga komiti poraka, ma ratou e whakahaere te whenua mo te taha ki nga tangata nons.

774. Hon. Timi Kara: Kia marama ai te haere atu o nga patai ki a koe, me ki noa ake e tatou, ko nga tu whenua e korerotia mai na e koe e rua ona ahua, he Nama 1 he Nama 2. Me ki ko Nama 1 he tino whenua papai ena kei roto i nga takiwa kua kiki i te Pakeha te noho, kei te kaha rawa te tupu Haere o nga mahi Pakeha ki reira, a ko aua whenua Nama 1 he poraka ririki. Ko ena ranei nga whenue e ki nei koe ka tika kia wehewehea ki ia tangata?

Parateue Ngata: Ae. He tika, ka taea ano nga whenua papai te wehewehe. Heoi ano te moni nui e pau ko te utunga i nga ruri. Ko te hiahia tena o te Maori kia wehewehea ki ia tangata o roto i te whenua nga whenua papai nui te utu.

775. Hon. Timi Kara: Me ki ko nga whenua i Haaki Pei, i Wairarapa, i Whanganui, ara, nga whenua o aua takiwa kei te mau i nga Maori: Ki tau he whenua Nama 1, ranei era?

Paratene Ngata: Ae.

776. Hon. Timi Kara: Na, mo nga whenua kei raro iko te pai—ara, nga wkenua nunui, engari he maunga, he ngaherehere, he rarauhe, me era tu ahua, a he maha nga tangata ke roto i ia poraka, engari e pai ana ano ki to riihi mehemea ka nunui nga wawahanga e riihitia ana: e whakaae ana koe me ki he Nama 2 era.

Paratene Ngata: Ae.

777. Hon. Timi Kara: Mo nga whenua kikino pera me nga manaia o Taupo, me etahi o nga whenua o te takiwa o Waikato, o to takiwa o Te Arawa me to takiwa o Ngapuhi, ara, nga whenua kaore nei e pai kei mahinga ma to Maori, heoi te painga hei rihi, hei hoko nui tonu atu ranei; ka whakaae ranei koe me ki era e Nama 3?

Paratene Ngata: Ae; me karanga he Nama 3 ke Nama 4. Kei au ano hoki etahi whenua pera— he maunga he kohatu.

778. Hon. Timi Kara: Ina pea to korero ki to Komiti, e taea ai te wehewehe o nga poraka ki ia tangata, e whai painga, mo taua tangata, ko nga whenua Nama 1 anake?

Paratene Nqata: Ae.

779. Hon. Timi Kara: Ki to mohio he nui nga whenua Nama 1 e toe ana ki nga Maori i te koroni nei i naianei?

Paratene Ngata: Kaore. Kei te mohio au he iti noa iho. Kei te mohio au he iti noa iho nga whenua Nama 1 e toe ana. Kua kite au i nga wkenua katoa o Heretaunga, o Wairarapa, o Manawatu, me Whanganui, a e mohio ana au he iti noa iko nga whenua o reira e toe ana ki te Maori.

780. Hon. Timi Kara: Ko ena pea nga ahua whenua i mate tuataki i te puaretanga o to koko a te Maori i nga whenua ki nga Pakeha noa iko?

Paratene Ngata: Ae. E tika ana, ko ena hoki nga tu wkenua i nui te utu i te kokona a nga Pakeha.

781. Hon. Timi Kara: Mo nga whenua Nama 1, kaore ranei au whakahe, au mea ranei kaua era tu whenua e wehewehea ki ia tangata?

Paratene Ngata: Kaore aku whakahe ki tena. Engari, kei nga tangata no ratou era tu whenua te tikanga, ma ratou e ki ta ratou e pai ai.

782. Hon. Timi Kara: Engari kei to mokio pea koe he pai taua tikanga mo etahi, mo katoa ranei, o aua tu whenua.

Paratene Ngata: Ae.

783. Hon. Timi Kara: Ka tae ta tatou korero i naianei ki nga wkenua Nama 2. E penei ana pea to whakahe i mea ai koe kaore e tika era tu whenua kia wehewehea ki ia tangata, he maha no nga tangata kei roto i aua tu poraka, a ki te wehewehea nga paanga o ia tangata he nui rawa te moni e pau i nga ruri, i nga whii, me era atu mea hei utu?

Paratene Ngata: Ae.

784 Hon Tiwi Kara: Ki taku mahara i ki koe, mehemea ka nunui nga wakanga ki ia tangata, kia taea ai te mahi kia ea ai nga moni i pau i te wehewekenga i te whenua, mehemea ka pera te ahua e kore koe e whakahe?

Paratene Ngata: Ae; mehemea he tokoiti nga tangata nona te wkenua, a he nunui nga wawahanga ina wehewehea katahi ka taea.

785. Hon. Timi Kara: Ka taea ranei e koe te korero mai kei te kea nama te nuinga o nga whenua e toe nei e mau nei i nga Maori i tenei ra, kei te Nama 2 ranei te nuinga, kei nga Nama 2, 3, 4 ranei.

Paratene Ngata: Kei te Nama 2 kei te Nama 3 te nuinga, ko nga whenua Nama 1, nunui, tokoiti nga tangata o roto, kua mene katoa ena te hoko. Ko nga wkenua e toe ana, ke maha nga tangata kei roto, kua hoko etaki kei te mau tonu nga hea o etahi. Na reira ka tika nga toenga e toe ana o enei tu whenua kia karangatia he Nama 2 he Nama 3.

786. Hon. Timi Kara: I te mea he tangata koe e mokio ana ki nga ahua o nga whenua Nama 2 Nama 3 puta noa i te koroni, tena, mehemea ka wehewehea aua tu whenua ki ia tangata, e hia ranei nga eka ma to tangata kotahi?

Paratene Ngata: Ka korero au mo toku ake takiwa. He maha nga poraka o toku takiwa kua wehewehea ki ia tangata, a ki etahi o aua whenua noho ai ki te 10 eka ma te tangata, ki etahi 1 eka, ki etahi nuku atu i te 10 eka, a ki etaki he koata eka noa iho ma te tangata. Engari ke maka nga poraka i uru ai aua tangata, penei me an, ke paanga toku ki tetaki poraka ki tetaki poraka. He maha nga poraka e whai paanga ana te tangata i te takiwa kotahi, engari he ririki aua paanga.

787. Hon. Timi Kara: E pai ana; ko koe tonu he tauira. Me ki tekau nga poraka i uru ai koe, a me ki noa ake 10 eka te nui o ia paanga o ia paanga ou ki ia poraka ki ia poraka. Hui katoa ena paanga ka 100 eka. Ka puta ranei he painga ki a koe i runga i te tikanga wehewehe i nga whenua ki la tangata? Ara, ki te rohea atu la 10 eka i roto i ia o ana poraka kotahi tekau, ka puta ranei he painga i tena tikanga, me pehea ranei he whakahaere i aua kotahi tekau poraka i wehewehea atu ra ki

page 78

Paratene Ngata: Kaore he painga e putu ki au, ko te take: Tuatahi, ko te utunga i nga ruri me te Kooti, a tena pea e kino ki au te whakatau a te Kooti. Ko wai ka hua, tena pea ka whakataua tetahi o aku 10 eka ki tetahi tahataha pari, kaore e whakataua ki te raorao ki te wahi e taea ana te mahi e au. Katahi pea ahau ka tono piira, katahi hoki ka apitiria atu nga utu o tera mahi, te tukunga iho pau tonu atu taua 100 eka me tetahi atu 100 eka hoki.

788. Hon. Timi Kara: Mehemea he poraka e 5,000 nga eka kei tetahi takiwa, a e wha e rima rau ranei nga tangata no ratou te poraka, a ka tae ake ki taua takiwa etahi Pakeha ka hiahia ki te riihi, a ka tono ki nga tangata no ratou te whenua kia riihitia atu ki a ratou kia 1,000 eka kia 500 eka ranei ina tetahi ma tetahi o aua Pakeha, tera atu mo etahi. Ko te hea te tikanga pai e mama ai te whakaoti o aua riihi i waenganui i nga Maori me nga Pakeha, ko te wehewehe i te whenua ki ia tangata, ko te tuku atu ranei i te whenua ma tetahi hunga, e rite ana te ahua ki te Poari i raro i te Pire nei, e riihi atu e whakahaere atu?

Paratene Ngata: Ko te mea tika rawa ko te whakatu i tetahi ropu tangata i roto i nga tangata no ratou te whenua pena me tau e korero na, ma taua hunga e whakahaere te taha ki nga tangatano ratou te whenua, e whakaoti atu nga riihi ki nga Pakeha e hiahia ana ki te riihi i te whenua. Kia taea ai te wehewehe o nga moni reti ki ia tangata, ko nga paanga anake ki te whenua e whakatau, engari kaua e wawahia te whenua.

789. Hon. Timi Kara: Mehemea nei e peuei ana te tikanga o to korero: mo nga whenua pena me nga mea e korerotia nei, he pai rawa ma tetahi ropu nga Maori e whakahaere—ahakoa he Poari, he komiti he aha ranei te ingoa o taua ropu—ma taua ropu ka tere te whiwhi o te Pakeha i te taitara mo tana riihi, a ko nga paanga o ia tangata Maori no ratou te poraka me waiho tena mo muri kimihia ai, kaore he tikanga e tapatapahia ai te whenua i te tuatahi, ara, me ahua rite ki ta te kamu-pene whakahaere he tikanga?

Paratene Ngata: Ae; ma te Poari e whakahaere ena tu mea katoa. Ko te komiti poraka i whakaturia e te hapu hei hoa whiriwhiri tahi mo te Poari, ma taua komiti poraka e whakaatu ki te Poari nga hiahia o te iwi. Koi na anake ki taku whakaaro te huarahi e whai hua ai e pai ai te whakahaere me te mahi o ena tu whenua.

790. Hon. Timi Kara: Mehemea ka tu i te ture he Poari, he komiti ranei, hei whakahaere i taua 5,000 eka i runga i te riihi ki te Pakeha e hiahia ana ki te whenua, hei whakaotioti i nga tikanga o te riihi me era tu mea, pehea te roa ki tau ka oti he taitara mo te Pakeha?

Paratene Ngata: Kaore e roa rawa; poto noa iho.

791. Hon. Timi Kara: Ka oti ranei i te ra kotahi i te wiki kotahi ranei?

Paratene Ngata: Heoi te mea mana e whakaroa ko te whakariterite ki nga Maori i te tuatahi. Ko te hainatanga o te tiiti ki te Pakeha, ka oti tena i te boara kotahi.

792. Hon. Timi Kara: Tena, mehemea ka wehewehea taua whenua ki ia tangata ki ia tangata o taua poraka 5,000 eka, kia motuhake he taitara mo ia tangata i mua o te riihitanga atu ki nga Pakeha, pehea te roa ka oti te mahi pera.

Paratene Ngata: Tena pea e pau te tekau tau a e kore e oti katoa. E korero atu ana ahau i aku i kite ai i mohio ai. Naku i whakahaere he riihi mo etahi whenua i mua ma Ta Hori Witimoa. E waru nga poraka i roto i taua riihi, a e waru rau nga tangata i uru ki roto ki aua poraka. E toru nga tau e mahi ana au ki te whaiwhai haere i nga tangata i etahi wahi o te Motu nei ki te haina haere i nga tangata ki te riihi. Ko te hawhe noa iho o ratou i riro mai i au, ko tetahi hawhe kaore i taea. No muri noa iho nei ka tu he komiti, katahi ka oti.

793. Hon. Timi Kara: I tatu te whakaaro o nga tangata o ena poraka, he pai rawa te whakatu komiti poraka mana e whakahaere taua mahi katoa kia wawe te oti o nga tangata i toe te haina ki te riihi?

Paratene Ngata: Ae. Tetahi mea: ka tupono ki nga whenua uaua nui te moni e pau i te hainatanga i nga tangata ka iti noa iho te moni reti e whakaaetia e te Pakeha. Notemea ka whakaaro ia ki te nui o nga moni e pau i nga tangata haina haere i nga ingoa o nga tangata nona te whenua. I tetahi wa ka haere au me te Kai-whakawa me te kai-whakamaori ki te haina i tetahi tangata kotahi, a be roa te taima i pau i a matou i taua mahi ka oti. I haere rawa matou ki Kennedy Bay ki te haina i taua tangata kotahi, a hui katoa nga moni i pau i te haerenga ki reira, nuku atu ana i te £50, a ko te moni reti ma taua tangata a 7s. 6d. tonu i te tau, koi nei hei tohu maku i te he o taua tikanga, na kona i tika ai te tono kia hanga he tikanga hou.

794. Hon. Timi Kara: Tetahi tikanga e iti ai te moni e pau?

Paratene Ngata: Ae.

795. Hon. Timi Kara: I runga i te maha o ou tau e tu ana koe hei Ateha hei kai-whakahaere hoki mo nga tuku whenua Maori i runga i te riihi i te hoko ranei, a i te mea hoki he tangata koe e uru ana ki nga poraka maba, ki to mahara me penei ranei me te Pire nei he tikanga, haunga ra te penei rawa—engari kia whai te ahua i ta te Kawanatanga e mea nei, koi ra he tikanga mo naianei e ora ai?

Paratene Ngata: Ae. Me korero ake e au tetahi poraka ko Waipiro te ingoa, hei tauira mo taku korero. He maha nga tangata nona taua poraka—me ki e tata ana ki te rima rau. Wahia ana mai i roto i taua poraka tetahi wahi no matou ko toku hapu, a whakaturia ana e matou he komiti. Tokoiwa nga mema o tana komiti, ko ahau tetahi, he mea whakatu taua komiti i runga i te tikanga tiiti Kei te riihitia taua whenua i naianei, a ko matou, ko te komiti, ki te whakahaere i nga tangata katoa i uru ki taua poraka me nga mea katoa e pa ana ki taua whenua, kotahi ano haora e mahi ana i nga mahi kua mutu. Ko matou, ko te komiti, ki te tango i nga moni reti, ka utu atu ki nga tangata o te whenua i runga i te hea o tenei o tenei o ratou. Kaore he utu mo te komiti mo ta ratou mahi, heoi nga moni e riro mai ana i au ko nga moni reti o toku ake paanga Na mo te komiti poraka e whakaarohia nei me mam tahi raua ko te Poari hei whakatautau i nga taitara o nga wheuua, me korero atu au tera tetahi whenua, ko Waipiro poraka, e 30,000 nga eka, na naku me tetahi komiti, i whiriwhiri taua poraka, i waho o te Kooti, a wehewehea ana e matou kia rima nga wahanga, a whakariteritea ana e matou nga paanga o ia tangata i roto i aua wahanga e rima. He mea mahi tenei e matou i waho o te Kooti Ka mutu i a matou te mahi, ka hoatu e matou ki te Kooti, a heoi kau te mahi ma te Kooti he nanui i nga rarangi ingoa mo la wahanga me nga hea i hoatu mo ia tangata e te komiti i whakaturia ra ki page 79waho o te Kooti. Paahita ana e te Kooti ta matou i mahi ai; a tau ana te poraka ki tera, a e mau mai nei, kaore i piiratia, kaore he raruraru, taea noatia tenei ra.

796. Hon. Timi Kara: Kei te riihitia pea?

Paratene Ngata: Ae. Na te komiti i whakariterite te riihi, a kei te riihi tonu ki te Pakeha tae mai ki tenei ra, kaore kau he raruraru. Koia tena ta matou e hiahia nei, kia hoatu ano te komiti poraka hei hoa mo te Poari ki te whakaoti i nga mahi pena te ahua, a ma te Poari e whakamana nga mahi a te komiti

797. Hon. Timi Kara: I to korero mo Waipiro poraka, i ki koe i whakaturia te komiti poraka e nga tangata no ratou te whenua i runga i tetahi tikanga tiiti, a tukuna atu ana ki tanu komiti o ratou mana katoa, a na tanu komiti, mo te taha ki nga tangata i uru ki te whenua, i riihi te whenua i runga ano i nga ritengra me nga moni reti i ata whiriwhiria i ata whakaaetia, a pai ana te whakahaere kaore kau he raruraru?

Paratene Ngata: Ae.

798. Hon. Timi Kara: Koia tena te tikanga e hiahiatia nei e nga Maori i naianei kia whakamanangia e tetahi Ture.

Paratene Ngata: Ae.

799. Hon. Timi Kara: Ma tena ka kore he moni e pau i te haiuatauga haeretanga i nga tangata me te utu o nga tiiti, me era atu mahi katoa e pa ana ki te hainatanga o nga tiiti?

800. Hon. Timi Kara: Ki taku mohio atu ki o korero e penei ana tau: ko nga tikanga e mania ai e whakahaerea ai nga poraka i roto i tetahi takiwa me riro ma tetahi komiti e whakahaere, he mea whakatu taua komiti e nga tangata nona te whenua?

Paratene Ngata: Ae.

801. Hon. Timi Kara: A ma taua komiti e whakariterite nga tikanga o te riihi, me era atu mea?

Paratene Ngata: Ae.

802. Hon. Timi Kara: Kaati he mahi ma te Poari he whakamana kau i nga whakahaerenga katoa e oti ana i te komiti i waenganui i nga Maori no ratou te whenua me nga Pakeha, me era atu mea?

Paratene Ngata: Ae.

803. Hon. Timi Kara: A ko tetahi ahua me ahei nga komiti ki te tono atu ki tana Poari Kia hoatu he moni, a me whakamana te Poari kia ahei ai ki te awhina ki te moni i nga tangata Maori e hiahia ana ki te whakapai i o ratou whenua kia puta ai he oranga ki a ratou i aua whenua.

Paratene Ngata: Ae.

804. Hon. Timi Kara: Ki te tuku-a-nama atu ranei i etahi moni ki a ratou hei utu i nga run o nga whenua e tapatapahia ana hei tuku ki te riihi?

Paratene Ngata: Ae.

805. Hon. Timi Kara: Kaati, hei whakapoto i o korero, kaore au whakahe kia wehewehea ki ia tangata nga whenua Nama 1, ara, nga whenua pera, e nunui ana e taea ana te mahi, kia puta mai ai he ora?

Paratene Ngata: Kaore aku whakahe ki tena.

806. Hon. Timi Kara: Engari ko nga whenua Nama 2 me Nama 3, ara, te toenga o nga whenua, i runga i te ahua o te whenua, me te maha o nga tangata nona, me te nui o nga moni e pan i te wehe-wehenga ki ia tangata, ki tau whakaaro te tikanga pai mo era tu whenua me whakakaporeihana ratou hei komiti kia pai ai te whakahaere o o ratou whenua?

Paratene Ngata: Ae.

807. Hon. Timi Kara: Kaore oku hiahia ki te whakataupatupatu i nga tikanga whakahaere e mau nei i roto i nga whakaaro o nga Maori, ara, ko te hea te mea pai, ara, ko te mana motuhake e tonoa nei, ko te Kaunihera e tonoa nei e te Pire a Heuare Kaihau, ko te Pire ranei a te Kawanatanga e takoto nei, engari ki tau whakaaro, kua ki nei nei ano hoki koe, ma te whakahaere pera anake me te tikanga e noho nei i roto i te Pire a te Kawanatanga e taea ai te whakahaere pai o nga toenga o nga whenua Maori, a e taea ai te whakatutuki o te hiahia o te iwi nui tonu kia whakamutua rawatia te hoko whenua?

Paratene Ngata: Ae.

808. Hon. Timi Kara: Mehemea ki te kore nga iwi Maori o tenei Motu e pai ki tenei Pire, ka whakaae ranei koe mo tou takiwa.

Paratene Ngata: Ae. Koi na ra te take i roa ai au ki konei tatari ai kia tuwhera he taima moku ki te tautoko i te Pire nei, a e taea ai e a i te tono atu pena me te patai i uia mai nei ki au— ara, ki te kore nga iwi Maori o etahi wahi o te Motu e pai kia paahitia te Pire nei hei ture mo o ratou nei takiwa, ka mau tonu taku tono kia paahitia mo toku takiwa—ara, ma te Pire nei e whakahaere nga whenua o toku takiwa, hei whakatautau i nga whenua o wire me o te Tai Hauauru hoki, notemea kei te hiahia nga iwi o reira kia whakahaerea tenei Pire ki reira.

809. Hon. Timi Kara: whakaae ana koe kia whakamatauria tuatahitia tenei Pire ki tou takiwa hei tauira ki etahi iwi, i mua o te whakahaerenga atu ki runga ki nga iwi kaore e whakaae ana ki tenei Pire?

Paratene Ngata: Ae.

810. Hon. Timi Kara: Mo te taha ki tou takiwa, kei te mahara ake ranei koe ki tetahi tikanga pai atu i tenei hei whakahaere mo tou takiwa? He tangata matau hoki koe a kua ata hurihuria e koe tenei mea. a kua waia koe ki nga whakahaerenga o nga ture i paahitia e te Paremete mo runga i nga tuku whenua Maori, a e patairia atu ana tenei ki a koe i runga i te mahara kei te whakaae koe ki te whaki mai i o whakaaro ki te Komiti mo runga i tenei mea?

Paratene Ngata: Kaore. Kua tino pau oku matauranga i te hurihuringa i te rapunga me te kimihanga i tenei mea mai ano o te wa i tae tuatahi mai ai te Pakeha ki tenei Motu. Kaore i kitea e au tetahi atu tikanga i pai atu tenei e mau nei i roto i te Pire. Engari, me penei he kupu maku; ki taku whakaaro me whai haere te Maori i runga i nga tapuwae o te Pakeha, engari me ata hikoi te haere, kia mau ai i a ratou o te Pakeha tikanga me ona matauranga.

811. Hon. Timi Kara: Ki to whakaaro kua tae ranei tenei ki te wa e upane ai te haere o te Maori me te Pakeha mo te taha ki o ratou whenua.

Paratene Ngata: Kaore ano.

page 80

812. Hon. Timi Kara: Ki tau kaore ano te Maori i eke noa ki to te Pakeha ahua?

Paratene Ngata: Ki taku mahara kaore ano. Engari me penei taku kupu: ki taku whakaaro tena ano etahi Maori kua rite ki te Pakeha te mohio; engari tena ano etahi kaore ano i tae ki taua ahua, na reira ka tika te ki kaore ano i taea te wa e pena ai te tu o te Maori.

813. Hon. Timi Kara: Eogari e tumanako ano koe tera e neke haere atu te matauranga, na wai a kua tutuki ki te ahua e whaianei?

Paratene Ngata: Ae; koia tena taku e tumanako ana.

814. Te Tiamana: Engari pea me whakarere nga matauranga kino o te Pakeha?

Paretene Ngata: Ae; ko nga raatauranga pai anake kaua nga matauranga kino, me patu rawa atu ena, ko ena hoki kei te patu i te iwi Maori.

815. Hon. Timi Kara: Kaati, i te wa e ako ana te Maori i aua matauranga, ki tau whakaaro he tino tika kia hanga he tikanga e taea ai nga whenua te mahi kia puta ai he ora.

Paratene Ngata: Ae; me hanga he ture hei here i te toenga o nga whenua Maori a hei whakahaere hoki i runga i tetahi tikanga e puta ai he ora a taea noatia te wa e tae ai te Maori ki te mutunga mai o te matauranga Pakeha.

816. Hon. Timi Kara: A, kia tae ra ano pea ki te pakehatanga o te iwi Maori katahi pea koe ka whakaae kia pera ano tana pupuri i ona whenua me ta te Pak ha pupuri?

Paratene Ngata: Ae; e whakaae ana au kia pena te ahua.

817. Hon. Timi Kara: He patai atu tenei ki a koe, mo etahi o au korero o manahi. I ki koe kua iti haere te kai waipiro a te Maori?

Paretene Ngata: Ae; kua iti haere te haurangi i roto i te Maori; i etahi taima nui ai ano te kia waipiro, engari kua takiwa haere.

818. Hon. Timi Kara: Engari kua kore haere, kua pai akei to mua ahua?

Paratene Ngata: Ki taku whakaaro te take i iti haere ai te kai waipiro kua pau te nuinga o o ratou whenua, kua kore he moni hei whakapau ki te waipiro.

819. Hon. Timi Kara: Koi na anake ranei te take?

Paratene Ngata: Ki taku whakaaro kua timata ratou te mohio he mahi he tera, kaore e tika kia waiho tonu hei mahi Kua oti ano i nga Maori o etahi takiwa te hanga he tikanga mo o ratou kainga kia kaua e uru atu te haurangi ki roto, a hamenetia ai nga tangata takahi i taua tikanga.

820. Hon. Timi Kara: He korero nui rawa ena, tino whai tikanga, notemea ma tena ahua ka kitea kei te ngana te iwi Maori puta noa i te koroni ki te whakaiti haere i ta ratou kai waipiro.

Paratene Ngate: Ae.

821. Hon. Timi Kara: Kua tu ia nei nga komiti ki etahi kainga, he mea whakamana e ratou ano, kia ahei ai ratou ki te whaina i nga tangata haurangi?

Paratene Ngata: Ae; a ki te kore te tangata e whainatia ana e te komiti e utu i te whaina ka hamenetia ia ki te aroaro o te Kooti o te Kai-whakawaTuturu mana e whakatau te whiana. He maha nga keehi pera ka taea e, au te whakaatu i mahia ki toku takiwa, kei toku takiwa hoki taua tikanga e whakahaerea ana.

822. Hon. Timi Kara: Ka nui pea nga painga e puta ana i runga i te mahi a nga komiti Maori?

Paratene Ngata: Ae.

823. Hon. Timi Kara: Kua penei ia nei te tikanga: ka tu nga hui ki nga takiwa o te Motu, tino kaha ai nga rangatira ki te arai i te kai waipiro kai tae ki reira?

Paratene Ngata: Ae; kaore e whakaaetia te waipiro kia tae ki reira. Ahakoa he Pakeha, ki te haere huarangi atu ia ki reira, kaore ia e whakaaetia kia tae ki te kainga i tu ai te hui. He maha nga Pakeha hauaraugi kua kite au e pana atu ana ki waho o te kainga. I te hui ki Papawai i peratia etahi Pakeha.

824. Hon. Timi Kara: I taua hui nui?

Paratene Ngata: Ae. No te taenga rawa atu o te Kawana raua ko te Pirimia katahi rawa ano ka kitea te waipiro ki taua hui. Hei whakarite i te ahua o te tina i taua wa anake ka mutu, hei manaaki mo te manuhiri.

825. Hon. Timi Kara: He tangata koe kua whakatupu pai kua whakaako pai i o tamariki?

Paratene Ngata: Ae.

826. Hon. Timi Kara: Na au ake moni i whakatupu i whakaako ehara i nga moni e puta ana i o whenua?

Paratene Ngata: Ae. Kaore kau he moni e puta ana i oku whenua i taua wa. Kaore i hokona e au, naku ano i mahi nga whenua ki te kai me era atu mahi.

827. Hon. Timi Kara: Mehemea i wehewehea o whenua ki a koe, ka ai ranei tena hei tautoko i a koe ki te tuku i o tamariki ki te kura?

Paratene Ngata: Kaore.

828. Hon. Timi Kara: Na tou kaha tonu me tino ako o tamariki ki te kura i taea ai ratou e koe te pera?

Paratene Ngata: Ae.

829. Hon. Timi Kara: Mehemea, i te mutunga o te noho o au tamariki i te kura, no te hokinga mai ki te kainga, kua oti o paanga whenua te wehewehe ki a koe—i ki ra koe 10 eka i ia poraka i ia poraka—ka tika ranei koe ki te whakanohonoho i o tamariki ki runga i ena whenua, ki reira mahi paamu ai mam oranga ai mo ratou?

Paratene Ngata: Kaore; notemea kei te tatahi noa atu te takoto wehewehe o nga whenua. Mehemea i huia aku paanga katoa ki te wahi kotahi, kia kotahi te poraka, katahi ka taea te hoatu he paamu ma ratou.

830. Hon. Timi Kara: Ehara ia nei i te mea ko te mate nui e pa ana i runga i te whaka-akoranga ki te kura o nga tamariki: ara, ka mutu te kura o nga tamariki, ka whiwhi ratou i te matauranga, ka hoki ki o ratou matua, kaore kau he huarahi e tuwhera ana ki a ratou hei nukunga atu mo ratou—kaore kau he whenua hei whakanohonohoanga i a ratou!

Paratene Ngata: Ae.

page 81

831. Hon Timi Kara: Kaore kau he huarahi mahi hei tirohanga atu ma ratou, e ai ai he tuara mp ratou hei wawao i a ratou i nga uauatanga o te ao, e puta ake ai te ihu ki te ora?

Paratene Ngata: Kaore kau.

832. Hon. Timi Kara: Kaore ranei koe e pai kia hanga he tikanga hei rahui i etahi o nga whenua e toe nei ki nga Maori hei oranga mo nga tamariki Maori e tupu nei?

Paratene Ngata: Ae; koia tena to matou hiahia. I raro i te Pire nei e tumanako ana matou, tera e rahuitia nga whenua e tika ana hei oranga mo matou ko a matou tamarki, a me herehere rawa aua whenua kia kore rawa ai e taea te hoko te tuku ranei, a ko nga toenga o te whnua e watea ana, ara kaore e wehea ana i taua wa hei nohoanga hei mahinga ranei ma matou ko a matou tamariki i muri i a matou, me riihi atu, engari kaua e riihitia i runga i tetahi tikanga e riro tonu atu ai, a kia taka te wa e pau ai nga tau o aua riihi, ki te kitea i reira e tika ana aua whenua kia nohoia e a matou tamariki hei kainga hei mahinga ma ratou me pera. Ki te kitea a tona wa e haere ake nei kua kore e rahi nga whenua i wehea hei nohoanga hei mahinga ma tetahi iwi, kaati, hei te wa e mutu ai aua riihi, me hoatu o ratou whenua i riihitia ra hei whakarahi ake i nga kainga me nga mahinga a taua iwi.

833. Hon. Timi Kara: A, ki tau, me rahui ano hoki pea etahi wahi o nga whenua hei ako i nga tamariki ki te kura?

Paratene Ngata: Ae.

834 Hon. Timi Kara: A hei whakatu kura ako mahi-a-ringa kia fano tutuki ai te matauranga o nga tamariki?

Paratene Ngata: Ae.

835. Hon. Timi Kara: A ki nga wahi e papai ana e rite ana nga whenua me ako ratou ki nga matauranga mahi paamu me era atu mahi pera?

Paratene Ngata: Ae.

836. Hon. Timi Kara: Me pehea ena mea katoa e taea ai te whakatutuki, ma te wehewehe i nga whenua ki ia tangata ma tetahi tikanga ranei e aro nui tonu ana ki te iwi, e riro ana ma te komiti e whakahaere, ma ratou e ata wehe tetahi taha o te whenua kia taea ai enei mahi.

Paratene Ngata: Ko te mea tika me riro ma te Komiti e whakahaere.

837. Hon. Timi Kara: A ma ia iwi e wehe etahi wahi hei oranga mo nga kura?

Paratene Ngata: Ae.

838. Hon. Timi Kara: Ki taku mohio atu ki o korero, e penei ana tau, kaore kau ou wehi ka pa he mate i runga i enei tikanga ina whakahaerea ki tou takiwa, engari ka puta he ora?

Paratene Ngata: He pai anake te mea e puta i tena tikanga. Ki taku mohio ka tino koa toku iwi ki te paahitia tenei Pire.

839. Henare Kaihau: Ae pehea ana koe ki te Fire e takoto nei, kaore nei hoki nga menemana whakatikatika a te hui ki Fapawai i uru?

840. Hon. Timi Kara: Ki taku mohio, i penei pea to korero mai ki an, ahakoa whakatikatikaina e te Komiti te Fire nei, a ina mutu te pera, ki te mau tonu nga tikanga e noho nei i roto i te Pire, e kore koe e wehi ki tenei Pire ki te whakahaerea ia ki tou takiwa, i te mea ko te pai anake te mea e puta i a ia?

Paratene Ngata: Kaore au e manawapa kei pa he mate, heoi e pera ai ma te he o te whakanoho noho o nga kupu o roto i te Fire nei, e taea ai e te tangata te whakawiri ke i te tikanga o aua kupu kia takoto ke ai i te tino aronga o te Pire. Ki te taea te pera, katahi pea ka pa he mate. He maha nga Ture e kite ana au e paahitia ana hei whakaora i tetahi mate, a ki ta te titiro iho ki nga korero o aua Ture mehemea nei kua tino taea te mea e whaia ra, akuanei, kei te whakahaerenga o aua Ture, ka kitea nga hapanga o etahi wahi. Ki taku mohio ko nga Ture katoa e paahitia ana e tenei Whare e paahitia ana i runga i te whakaaro totika kia taea atu ai te mea e whaia ana e taua Ture, engari kia whakahaerea nga Ture katahi ka ngana etahi tangata ki te whakarereke i te aronga o aua Ture. Ko nga roia tetahi iwi kaha atu ki te whakaparori ke i te aronga o nga Ture, a i runga i tera tu ahua ta riro ma te Whare e whakatikatika haere aua he.

841. Hon. Timi Kara: Hei whakarapopototanga mo a taua korero, me patai atu au i enei patai. E kotahi ana ranei te whakaaro o koutou ko tou taha me te nuinga o te iwi Maori, ara, ko te mea tika me tino rahui nga whenua e toe nei ki nga Maori i Niu Tireni kia mau tonu ai hei whenua mo ratou?

Paratene Ngata: Ae.

842. Hon. Timi Kara: Ko te mahi tuatahi ma aua whenua he whakarato i te iwi Maori ki te whenua hei kainga hei oranga mo ratou a hei whakaakoranga i a ratou tamariki ki te kura.

Paratene Ngata: Ae.

843. Hon. Timi Kara: Ko nga whenua i takoto noa iho, ara, kaore i whakaratoa ki nga mahi kua korerotia ake nei me riihi atu era?

Paratene Ngata: Ae.

844. Hon. Timi Kara: A me riro ma tetahi ropu e whakahaere, me ata whakatu taua ronu a me karanga tona ingoa he komiti?

Paratene Ngata: Ae.

845. Hon. Timi Kara: Ki raro i te mana o te Poari taua komiti?

Paratene Ngata: Ae.

846. Hon. Timi Kara: Ko nga whenua papai, nunui, engari he tokoiti nga tangata o roto, me wehewehe ena ki ia tangata nona?

Paratene Ngata: Ae.

847. Hon. Timi Kara: A me tuku atu ki ia tangata te whakaaro mo tona whenua?

Paratene Ngata: Ae. Engari me ki atu au kaore ena tu whenua i toku takiwa.

848. Hon.Tmi Kara: Kei etahi atu takiwa pea nga whenua pena?

Paratene Ngata: Ae.

849. Wi Pere: I te mea kua tata tenei tuunga o te Paremete te mutu, ka patai atu au ki a koe, ko e hea wahi o tenei Pire tau e hiahia ana kia paahitia?

page 82

Paratene Ngata: Mehemea, i te poto rawa o te taima, e kore e taea te tuku atu o tenei Pire e te Komiti nei ki te Whare kia paahitia hei ture i tenei tuunga o te Paremete, kaati, katono ano au i taku tono o nanahi—ara, me hanga e tenei Komiti tetahi Pire poto, hei tuku atu ki te Whare, kia paahitia atu i tenei tuunga o te Paremete, hei hanga rahui pena te ahua me nga rahui kua korerotia ake nei, al hei whakahau i te Kawanatanga kia tere te whakaotioti i te hoko o nga whenua kua hawhe nei te hoko e te Kawanatanga, kia tere ai te mohio o nga Maori e hia nga eka whenua kei te toe ki a ratou; a ko nga whenua kua oti te mokete kua tau ranei etahi atu tu raruraru ki runga me hanga he tikanga mo era kia kore ai aua whenua e pahuhu rawa atu i nga ringaringa o te Maori, kia rokohanga ai e etahi atu tikanga tera e hanga hei ture. Tetahi whakaaro oku, me whakanru he tekiona ki roto ki te Pire kia whai mana ai te whakatu i tetahi Poari, ko nga mahi ma taua Poari he tu hei hoa mo te Kooti Whenua Maori ki te whakatautau haere i nga whenua Maori—ara, mo runga i nga mahi wawahi i nga whenua kua hawhe te pau i nga hoko a te Karauna me era atu tangata.

850. Wi Pere: Kaati, e penei ana tau, i te mea kua poto te taima, te mea pai me paahi he Pire pena te ahua me tau kuakororo mai na, a ko te Pire nui me nuku mo tera tuunga o te Paremete?

Paratene Ngata: Ae; e pena ana taku hiahia—ara, mehemea kua tata tonu te mutu o tenei tuunga o te Paremete, a e kore e whai taima ki te paahi i te Pire e takoto nei, kaati, me paahi he Pire poto pena me taku i korero ake nei. Heoi taku e tono nei ko te Poari kia whakamanaia hei hoa mo te Kooti Whenua Maori ki te raahi i nga whakawa wawahi whenua, ko era atu mana mo te Poari me waiho ena, kia paahitia te Ture a tera tuunga o te Paremete, hei reira hoatu ai whakauru ai aua mana.

851. Wi Pere: Kaore ranei e pai me paahi he Ture poto i tenei tuunga o te Paremete hei whakatu Poari mo ia takawa?

Paratene Ngata: Ae; he mea pai rawa tena, a kia paahitia tetahi o nga Ture hei reira whakatu ai nga komiti, ma tera e mama ai nga mahi, i te mea ka tu ratou hei hoa mo te Poari me te Kooti ki te whakatautau haere i nga whenua. Ko te mea pai rawa ano ko te Pire nei kia paahitia i tenei tuunga o te Paremete; engari mehemea kei te poto rawa te taima na reira e kore e taea tena, kaati me pera he tikanga mo naianei me taku i korero ake nei.

852. Wi Pere: E ki ana koe ko to hiahia me rahui nga whenua Maori: e mea ana ranei koe me rohe mai nga tau e mana ai te rahui?

Paratene Ngata: Kaore. Ko taku rahui e hiahia ana me rahui mo ake tonu atu—ara, me tino rahui herehere rawa a me mau tonu mo nga tau katoa, a taea noatia te wa e ngaro ai te iwi Maori.

853. Wi Pere: E mohio ana ha koe ki nga korero o roto i te Pire a te Pirimia: me pehea ki tau te tuku atu a te tangata a te hapu rauei i a ratou whenua ki raro i te Poari.

Paratene Ngata: Me karanga nga tangata katoa o te poraka kia huihui, a ma ratou e whakatu he komiti ka tuku atu ai i te whenua ki te Poari. I hanga he huarahi mo tena e te hui ki Papawai a kei roto i a ratou menemana whakatikatika e noho ana.

854. Wi Pere: E whakahe ana koe ki tenei, me whai mana te Poari ki te muru atu i nga whenua mana e whakahaere, ahakoa hiahia, kore ranei e hiahia, nga tangata nona kia riro ma te Poari e whakahaere?

Paratene Ngata: Ae. Ki te hoatu he mana pena me tau e korero na ki te Poari, a ahakoa he ture pai rawa atu te ture i whakaurua ai taua tikanga, ka waiho taua tikanga hei take e tino kaha rawa atu ai te whakahe a nga Maori ki taua ture.

855. Wi Pere: Kua utua ano e koe te patai ka uia atu nei e au i naianei, he ahakoa ka patairia atu ano e au ki a koe taua patai: mehemea ka paahitia tenei Pire tae atu ki nga menemana e hiahiatia nei e koe, e mea ana koe me whakahaere te Pire ki tetahi takiwa anake ki katoa ranei o te Tai Rawhiti?

Paratene Ngata: Ko toku hiahia mo te Motu katoa; engari ki te kore etahi iwi e whakaae kia whakahaerea ki o ratou takiwa, kaati, me tau ki toku takiwa me nga takiwa hoki o te Tai Hauauru e hiahia ana ki te Pire. Ma matou e whakamatau, a ma nga iwi o waho atu i a matou e matakitaki mai, e whakaaro, kei te pai kei te mate ranei to matou takiwa i taua Pire. Ma tera e mohio ai, e tatu ai o ratou whakaaro, me whakaae ranei kia whakahaerea ki to ratou takiwa kaua ranei. Engari, ahakoa whakahe nga iwi o te Motu nei i te Pire, ka tono tonu au kia whakaaetia te Pire nei mo toku takiwa. He iwi nui matou kei reira, he nui hoki o matou whenua, ara, e nui ana hei whakamatauranga i te Pire, e kitea ai ona pai ona kino.

856. Wi Pere: Ko te potonga o to korero e penei ana, ko to hiahia me whakatu te Poari, me whakatu nga komiti, me whakatu nga komiti poraka, a me whakamana ratou hei whakahaere i nga whenua?

Paratene Ngata: Ae. Kua oti katoa tena te whakatakoto ki roto i nga menemana.

857. Wi Pere: Engari kaore koe e pai me whai mana te Poari ki te tango noa ake i nga whenua mana e whakahaere i runga i tana i pai ai, e kaua rawa ai he kupu ma te iwi Maori nona nga whenua?

Paratene Ngata: Ae; kaore au e pai ki tena.

858. Wi Pere: A, kaati, e penei ana tau kaua te Poari e takahi i nga hiahia o te komiti, ma te komiti e tohutobu nga whenua e wehe hei rahui, nga whenua hei hoko, hei riihi, a me nga whenua hei paamu me era atu mahi?

Paratene Ngata: Ae.

859. Wi Pere: Ko to hiahia me haere nga mahi a te Poari i runga i nga hiahia o te komiti poraka?

Paratene Ngata: Ae. Ki te peratia kaore e raruraru, ka pai tonu te haere o nga mahi.

860. Wi Pere: A heoi ta te komiti poraka e tohutohu ai ki te Poari ko ta nga tangata nona te poraka i whakaae ai?

Paratene Ngata: Ae Ki te kore te Poari e whakarongo ki nga tohutohu a te komiti, a ki te tohi tonu ki te mahi i tana i kite ai, kaore e kore te tupu ake he raruraru.

861. Wi Pere: Ki te whakamanaia te Pire kia whakahaerea ki tetahi takiwa anake o te Tai Rawhiti, ki reira whakamatauria aii te tuatahi me pehea?

Paratene Ngata: Pai noa atu au kia penatia te whakamatau, ahakoa whakamanaia te Pire mo toku iwa anake.